Odwołanie umowy zawartej pod przymusem. Prawnik radzi dla Klientów z Białołęki

białołęka, prawnik, umowa pod przymusem Zdarzają się sytuacje, że dokonujemy czynności prawnej pod wpływem różnych czynnikow. Jednym z takich czynników może być groźba drugiej strony. W takiej sytuacji, wbrew sobie, będąc pod presją zobowiązujamy się do zawarcia umowy wbrew swojej woli. Może chodzić np. o podpisanie umowy pożyczki na niekorzystych dla siebie warunkach np. z wysoką wartością odsetek. W przypadku podpisania takiej umowy pod przymusem można próbować uchylić się od skutków prawnych zawarcia takiej umowy. Zgodnie z art. 87 kodeksu cywilnego kto złożył oświadczenie woli pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, ten może uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia, jeżeli z okoliczności wynika, że mógł się obawiać, iż jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste lub majątkowe. Warto pamiętać, że aby uchylić się od skutków zawartej umowy należy złożyć do strony umowy odpowiednie oświadczenie. Zgodnie z art. 88 kodeksu cywilnego uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu lub groźby, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Uprawnienie do uchylenia się wygasa: w razie błędu – z upływem roku od jego wykrycia, a w razie groźby – z upływem roku od chwili, kiedy stan obawy ustał.
W przypadku potrzeby uzyskania porady prawnej w tym zakresie lub przygotowania odpowiedniego pisma, nasi prawnicy są do dyspozycji i z chęcią udzielą pomocy. Kancelaria zaprasza do kontaku osoby również z innych dzielnic niż Białołęka.