Dzielnice Białołęka, Bródno, Tarchomin i Targówek. Kompleksowe poradnictwo prawne z prawa cywilnego, administracyjneg i karnego

Nasi radcowie prawni jako pełnomocnicy prowadzą sprawy cywilne przed sądami wszystkich instancji w różnych częściach kraju. Zespół naszych prawników prowadzi również sprawy przed sądami administracyjnymi w zakresie dotyczącym naruszenia prawa przez organy administracji publicznej. Występujący w obronie praw i interesów Klienta radca prawny sporządza pisma wszczynające postępowanie sądowe, a także pisma procesowe w toku samego procesu. Z uwagi na istniejącą swobodę prowadzenia działalności gospodarczej oraz związane z tym możliwości zawierania umów z innymi firmami na terenie całego kraju nasi prawnicy oferują wsparcie w dowolnym miejscu na terenie Polski. Każdy współpracujący z nami radca prawny uczestniczy także w różnego rodzaju negocjacjach handlowych. Zespół prawników zachęca firmy z dzielnicy Białołęka, Bródno, Tarchomin i Targówek do stałej współpracy prawnej. W przypadku stałej obsługi prawnej koszty radcy prawnego w ramach wykonywanych przez niego usług w terenie są niższe. Dzięki temu firma może ograniczyć koszty działalności.

Porady prawne z prawa rodzinnego

Tarchomin, Porady prawne, prawo rodzinne

Każdy nasz radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego. Z tych względów chętnie udzieli on klientom z dzielnicy Białołęka porady prawnej w sprawach związanych z tą tematyką. Chętnie podejmujemy się wsparcia w sprawach o rozwód, alimenty lub o separację. Każdy nasz radca prawny chętnie wspomoże Klienta z dzielnicy Białołęka lub Bródno w ramach problemu związanego z ustaleniem ojcostwa lub pozbawieniem czy ograniczeniem władzy rodzicielskiej. Radca prawny poleca swą pomoc w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych lub w zakresie podziału majątku. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny oferuje Klientom z dzielnicy Tarchomin lub Białołęka również reprezentację przed sądem rodzinnym. Każdy nasz radca prawny zachęca do współpracy mieszkańców miasta z innych dzielnic niż Białołęka czy Bródno.

Porady prawne z prawa budowlanego

prawo budowlane, porady prawne, Bródno

Wybrany przez Klienta radca prawny posiada doswiadczenie z zakresu prawa budowlanego. Radca prawny moze zatem udzielic Klientom z dzielnicy Białołęka i Targówek pomocy prawnej w zakresie zaopiniowania, sporzadzenia czy wyegzekwowania postanowien zawartych np. w umowie o roboty budowlane, o dzielo lub udzielic wskazówek w zakresie postanowien dotyczacych najmu lokalu uzytkowego. Od naszego radcy prawnego mozna uzyskac takze pomoc prawna np. w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia wspólwlasnosci, ustalenie wstapienia w stosunek najmu, ustanowienia sluzebnosci, eksmisji lub zwrotu kaucji mieszkaniowej. W razie potrzeby radca prawny reprezentuje Klientów z dzielnicy Targówek i Białołęka w postepowaniach sadowych przed sadami powszechnymi oraz administracyjnymi. Zapraszamy na porady prawne mieszkanców równiez z innych dzielnic.

Dzielnice Białołęka i Targówek. Windykacja zadłużenia. Porady prawne dla firm

Nasz radca prawny oferuje nowoczesne usługi windykacyjne dla firm z dzielnicy Białołęka czy Targówek. Każdy nasz radca prawny posiada bogatą praktykę w zakresie windykacji przedsądowej, sądowej oraz komorniczej. Jesteśmy zaznajomieni z technikami negocjacyjnymi. Radca prawny działa sprawnie w ramach elektronicznego postępowania sądowego oraz współpracuje ze sprawną kadrą komorniczą. Te elementy zapewniają rzetelne, szybkie działania zmierzające do odzyskania należnego naszemu Klientowi zadłużenia. Radca prawny zaprasza przedsiębiorców z dzielnicy Bródno, Targówek czy Białołęka do zapoznania się z naszą ofertą. Stałym Klientom z dzielnic: Białołęka, Tarchomin Bródno i Targówek radca prawny jest w stanie zapewnić bezpłatne świadczenie usług windykacyjnych. Tak więc zgłaszający się do naszej Kancelarii prawnej Klient z dzielnicy Białołęka może nie ponosić żadnych kosztów prowadzenia usług windykacyjnych i odzyskać całość należnego mu roszczenia.

Porady prawne z prawa administracyjnego

Porady prawne, prawo administracyjne, Targówek, Prawnik

Każdy współpracujący z nami radca prawny ma bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego oraz postępowania przed sądami administracyjnymi. Z tych względów radca prawny może zapewnić Klientom z dzielnicy Białołęka, Bródno, Tarchomin i Targówek porady prawne na wysokim poziomie. Zachęcamy do współpracy mieszkańców Warszawu z innych dzielnic. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny może przygotować również odpowiednie wnioski, zażalenia, odwołania, lub skargi do sądów administracyjnych. Uzyskanie porady prawnej może wiązać się także z reprezentacją Klienta z dzielnicy Białołęka, Bródno, Tarchomin lub Targówek przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czego każdy współpracyjący z kancelarią radca prawny jest należycie przygotowany.

Porady prawne z prawa pracy

Porady prawne, prawo pracy, prawnik, Białołęka

Radca prawny są w stanie zapewnić mieszkańcom dzielnicy Białołęka czy Targówek porady prawne z zakresu prawa pracy. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta z dzielnicy Tarchomin oraz Bródno. Porady prawne mogą dotyczyć np. problemu z zakresu nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Radca prawny sporządzą i zaopiniuje także dla Klientów z Białołęka lub Targówek dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Każdy nasz radca prawny udzieli także porady prawnej w sprawie sporządzenia odwołania od decyzji ZUS odmawiających przyznania świadczeń. Poza udzieleniem porady prawnej każdy nasz radca prawny umożliwi mieszkańcom dzielnicy Bródno czy Tarchomin również reprezentację przed sądem pracy.