Prawnik przed sądem. Dzielnice Białołęka, Targówek i Żoliborz

Radca prawny, księgowa i prawnik wspierają wspólników spółek cywilnych również z dzielnicy Białołęka. Udzielimy wsparcia w zakresie obowiązków i praw wspólników. Wskażemy rozwiązania dotyczące wniesiena wkładów oraz podziału strat oraz zysków. Udzielamy pomocy w zakresie ustalenia odpowiedzialności małżonków wspólników za zadłużenie spółki. Wesprzemy wspólników w potrzebie wskazania istotnych elementów umowy spółki. Zaopiniujemy umowy i wesprzemy ich realizację. Udzielimy wsparcia w zakresie windykacji. Oferujemy tani dojazd biura.

Targówek, Żoliborz i Białołęka. Radca prawny i opiniowanie umów.

Prawnik i radca prawny zaprasza osoby zamierzające prowadzić lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Każdy nasz prawnik udzieli porady prawnej dotyczącej rejestracji działalności lub związanej z dokumentacja handlową. Radca prawny udzieli wsparcia jednoosobowej firmie m.in z dzielnicy Białołęka w sprawie negocjacji warunków umów leasingu, dzierżawy czy najmu. Wspomożemy Klientów w zakresie opiniowania umów i windykacji zadłużenia. Oferujemy pomoc i reprezentację w postępowaniu sądowym. Zapewniamy dobry kontakt z Klientem.

Porady prawne online. Mieszkańcy Ochoty Woli i Żoliborza

Nasz prawnik lub radca prawny wspiera funkcjonowanie spółek prawa handlowego także z dzielnicy Białołęka. Udzielimy wsparcia w sprawach dotyczących praw i obowiązków wspólników oraz zobowiązań organów spółki. Wspomorzemy likwidację lub utworzenie spółki. Radc prawny przedstawi zasady funkcjonowania organów spółki oraz sporządzimy lub zaopiniujemy zawierane umowy. Zapewniamy pomoc w zakresie zmiany umów lub statutów spółek. Księgowa obsługująca spółki, przekaże cenne wskazówki rachunkowe. Wspomożemy działalność organów spółek.

Dzielnice Białołęka, Żoliborz i Targówek. Kancelaria prawna zapewniająca kompleksową pomoc prawną

Kancelaria zapewnia doraźną i stałą obsługę księgową oraz prawną dla prowadzonych przez Klientów działalności. W szczególności księgowa i radca prawny może zapewnić obsługę wspólnot mieszkaniowych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji na terenie miasta Warszawy, w tym w szczególności z dzielnicy Białołęka. W zakresie obsługi prawnej radca prawny zapewnia przygotowanie wszelkich dokumentów, udziela porady prawne oraz sporządza lub opiniuje umowy. Wskazany radca prawny zapewnia windykację prawną lub reprezentację firmy w postępowaniu sądowym. W razie sporu radca prawny wspomaga Klientów m.in. z dzielnicy Białołęka w postępowaniach przed sądem powszechnym oraz przed sądem administracyjnym.

Prawnik i Radca prawny w bieżących sprawach dla Klientów dzielnicy Żoliborz, Białołęka i Targówek

Każdy nasz radca prawny oraz inny prawnik wspiera działalność fundacji. Udzielimy wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji rejestrowej. Podejmiemy się tworzenia statutu oraz innych dokumentów koniecznych do działania fundacji. Radca prawny wskaże możliwości wykonywania działalności gospodarczej oraz wyjaśnimy zasady uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. Sporządzimy lub zaopiniujemy konieczne umowy.

Prawnik i Radca prawny dla firm z dzielnic Targówek, Żoliborz i Białołęka

Radca prawny lub prawnik udzieli porady prawnej w zakresie określenia odpowiedniej i taniej formy prawnej dla działalności non profit i sporządzi dokumentację rejestrową. W razie konieczności radca prawny sporządza projekty uchwał czy innych aktów. Udzielimy wsparcia w tematyce opracowania regulaminów oraz w zakresie rejestracji stowarzyszenia lub dokonania zmian w jego działalności. Prawnik wspomoże działające na Woli Stowarzyszenia w negocjacji umów.

Dzielnice Białołęka, Targówek i Żoliborz. Prawnik i radca prawny polecają wsparcie windykacyjne dla firm.

Prawnik lub radca prawny wesprze proces zebrań wspólnoty oraz udzieli porady prawnej w zakresie prawidłowego jego przeprowadzenia. W razie konieczności wyjaśnimy wszelkie zasady działania wspólnot oraz wspomożemy proces jej organizacji. Wskażemy prawa i obowiązki członków wspólnoty. Rozwiejemy wątpliwości związane z przyjęciem obowiązkowych uchwał. Radca prawny zapewnia także wspólnotom z dzielnicy Białołęka konieczną windykację.