Zespół współpracujących prawników

Kancelaria współpracuje z grupa prawników. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym firmy. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Każdy radca prawny i adwokat jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika który nie jest członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów radców prawnych. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie OC. Usługi rachunkowe wykonywane są przez księgową z wieloletnim doświadczeniem. Firmy mogą liczyć na usługi rachunkowe na odległość w formie online. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Piotr Rola - Radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji samorządowej i rządowej jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"). Udzielane porady prawne na rzecz osób fizycznych dotyczyły szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz autor ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna".

Monika Kwiatek - Radca prawny

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Utrechcie na Wydziale Prawa (Holandia). W trakcie stypendium w Holandii odbyła roczne praktyki w Deloitte oraz w J.P. Morgan. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na swoim koncie mam publikacje tematyczne i branżowe w prestiżowych czasopismach np. Harward Business Review, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. Karierę zawodową rozpoczęła w renomowanej międzynarodowej firmie konsultingowej Ernst & Young gdzie nabrała duże doświadczenie w obsłudze zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zajmowała się również aktywnie prawem dot. pomocy publicznej (w ramach funduszy unijnych). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy jako prawnik w międzynarodowej firmie produkcyjnej z branży maszynowej. Brała udział w kompleksowej obsłudze prawnej firmy liczącej ponad 300 pracowników. Ukończyła aplikację radcowską i otrzymała wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie m.in. prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego oraz prawa handlowego zdobywała w trakcie współpracy z kancelariami prawniczymi.

Iwona Zubrzycka-Zięba - Radca prawny

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego podjęła się wykonywania zawodu adwokata. Jednym z pierwszych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest współpraca z największą polską firmą telekomunikacyjną w Polsce. Świadcząc usługi prawne oraz obsługę prawną na rzecz tego podmiotu wykonywała jako prawnik usługi prawne m.in. z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada wieloletnią praktykę procesową, którą nabyła jako aplikant adwokacki w trakcie współpracy z kancelariami adwokackimi na terenie Warszawy. Świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się także sprawami cywilnymi, rodzinnymi oraz spadkowymi.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Ukończyła pięcioletnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, oraz Studia Podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę zawodowa z zakresu prowadzenia usług księgowych, którą nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym również opiniowania umów w obrocie gospodarczym.