Zespół współpracujących prawników

Kancelaria współpracuje z grupa prawników. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym firmy. Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Każdy radca prawny i adwokat jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika który nie jest członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów radców prawnych. Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie OC. Usługi rachunkowe wykonywane są przez księgową z wieloletnim doświadczeniem. Firmy mogą liczyć na usługi rachunkowe na odległość w formie online. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.

Piotr Rola - Radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji samorządowej i rządowej jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"). Udzielane porady prawne na rzecz osób fizycznych dotyczyły szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz autor ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna".

Monika Kwiatek - Radca prawny

Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. W trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Uniwersytecie w Utrechcie na Wydziale Prawa (Holandia). W trakcie stypendium w Holandii odbyła roczne praktyki w Deloitte oraz w J.P. Morgan. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego ukończyła Podyplomowe Studium z zakresu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Na swoim koncie mam publikacje tematyczne i branżowe w prestiżowych czasopismach np. Harward Business Review, Rzeczpospolita, Gazeta Prawna. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim. Karierę zawodową rozpoczęła w renomowanej międzynarodowej firmie konsultingowej Ernst & Young gdzie nabrała duże doświadczenie w obsłudze zarówno polskich jak i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Zajmowała się również aktywnie prawem dot. pomocy publicznej (w ramach funduszy unijnych). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy jako prawnik w międzynarodowej firmie produkcyjnej z branży maszynowej. Brała udział w kompleksowej obsłudze prawnej firmy liczącej ponad 300 pracowników. Ukończyła aplikację radcowską i otrzymała wpis na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe w dziedzinie m.in. prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego, opiekuńczego, spadkowego oraz prawa handlowego zdobywała w trakcie współpracy z kancelariami prawniczymi.

Michał Kowalik - Adwokat

Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu materialnego oraz procesowego prawa karnego, które nabył podczas pracy w szeroko rozumianej administracji rządowej oraz w organach ścigania. Bogate doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w wielu instytujach państwowych umożliwia spojrzenie mu na każdą sprawę z wielu punktów widzenia co jest istotne w planowaniu strategii procesowej każdej sprawy. W ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego występuje jako obrońca podejrzanych i oskarżonych lub jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej zapewnia wnikliwą analizę stanu faktycznego i profesjonalne skonstruowanie linii obrony bądź oskarżenia. Swoje usługi świadczy przed sądami karnymi wszystkich instancji oraz również na widzeniach w aresztach czy zakładach karnych. Biegle posługuje się językiem angielskim i arabskim.

Elżbieta Kliman-Rola - Prawnik, Księgowa

Ukończyła pięcioletnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, oraz Studia Podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę zawodowa z zakresu prowadzenia usług księgowych, którą nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym również opiniowania umów w obrocie gospodarczym.