Wyrejestrowanie pojazdu. Pomoc prawnika.

białołęka, prawnik, wyrejestrowanie pojazdu Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku: Pojazd podlega wyrejestrowaniu, w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu. Kolejną przesłaną wyrejestrowania pojazdu jest jego kradzież, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania. Pojazd można wyrejestrować także w sytuacji wywozu go z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę. Wyrejestrowanie pojazdu jest też możliwe w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą. Następną przesłanką uprawniającą do wyrejestrowania pojazdu jest udokumentowana trwała i zupełna utrata posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności. Pojazd może zostać wyrejestrowany w sytuacji przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie. Ostatnią możliwością wyrejestrowania pojazdu jest jego wycofanie z obrotu, o którym mowa w rozporządzeniach unijnych dotyczących pojazdów stanowiących poważne lub brak zgodności. Właściciele pojazdów, którzy nie dokonają stosownych formalności mogą ponieść kary finansowe.
W razie potrzeby służymy pomocą w zakresie wyrejestrowania pojazdu. Właściwy prawnik jest gotów udzielić wsparcia mieszkańcom Białołęki w zakresie dopełnienia formalności związanych z wyrejestrowaniem pojazdu.