Wstąpienie w stosunek pracy. Porady prawne na Białołęce

Wstąpienie w stosunek pracy, porady prawne, białołęka Zatrudniając się u pracodawcy czasami zawierane są umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenia). Pracodawcy z pewnych względów (np. brak potrzeb do wypłaty ekwiwalentu za urlop, możliwość szybszego zwolnienia pracownika) proponują podwładnym zawarcie umowy cywilnoprawnej, zamiast umowy o pracę. Mimo to w pewnych sytuacjach, można uznać, że zleceniobiorca, jest tak naprawdę pracownikiem, bez względu na to jaką umowę podpisał z pracodawcą. Zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Istotne jest zatem to w jaki konkretnie sposób zleceniobiorca wykonuje swoje usługi dla zleceniodawcy. Jeżeli np. codziennie pojawia się w określonych godzinach pracy, wykonuje w siedzibie pracodawcy polecenia przełożonych, można zastanawiać się nad tym, czy doszło do zawarcia pozornej umowy zlecenia, a zleceniobiorca jest tak naprawdę pracownikiem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Zgodnie z art. 22 § [1] kodeksu pracy zatrudnienie w warunkach określonych w art 22 § 1 kodeksu pracy jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art 22 § 1 kodeksu pracy, W takiej sytuacji zleceniobiorca może domagać się ustalenia istnienia stosunku pracy. Jeżeli wystąpi z takim powództwm do sądu, musi udowodnić, że w rzeczywistości łączy lub łączył go z pracodawcą stosunek pracy. Wygrany proces może zagwarantować zaliczenie okresu pracy do stażu pracy lub wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych czy wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik taki powinien oczywiście otrzymać po zakończonej pracy świadectwo pracy.
Pracownicy zatrudnieni na Białołęce w przypadku problemów z pracodawcą mogą liczyć na porady prawne oraz reprezentację przed sądami pracy. Zespół naszych prawników zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy, w tym prowadzenie spraw w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy. Do współpracy kancelaria prawna zaprasza także mieszkańców innych dzielnic niż Białołęka.