Porady prawne dla Białołęki. Czy można zrzec się spadku?

białołęka, porady prawne, zrzeczenie się spadku Przepisy kodeksu cywilnego generalnie zabraniają zawierania umów dotyczących spadku. Mówi i tym art. 1047 kodeksu cywilnego, zgodnie z którego treścią, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tytule niniejszym umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna. W oparciu jednak o art. 1048 kodeksu cywilnego, spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być jednak zawarta w formie aktu notarialnego. Warto podkreślić, że zrzeczenie się dziedziczenia może być ograniczone do zrzeczenia się tylko prawa do zachowku w całości lub w części. Zrzeczenie się dziedziczenia na korzyść innej osoby uważa się w razie wątpliwości za zrzeczenie się pod warunkiem, że ta osoba będzie dziedziczyć. Artykuł 1049 kodeksu cywilnego określa skutki zawarcia takiej umowy. Zgodnie z jego treścią zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak jakby nie dożyli otwarcia spadku. Należy jednak pamiętać, iż zrzeczenie się dziedziczenia może być uchylone przez umowę między tym, kto zrzekł się dziedziczenia, a tym, po kim się dziedziczenia zrzeczono. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wskazuje na to art. 1050 kodeksu cywilnego. Warto zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 1051 kodeksu cywilnego, spadkobierca, który spadek przyjął, może spadek ten zbyć w całości lub w części. To samo dotyczy zbycia udziału spadkowego. Zgodnie zaś z art. 1053 kodeksu cywilnego nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy. Art 1055 kodeksu cywilnego wyjaśnia, iż nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca. Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna. W braku odmiennej umowy nabywca ponosi względem zbywcy odpowiedzialność za to, że wierzyciele nie będą od niego żądali spełnienia świadczeń na zaspokojenie długów spadkowych.
W przypadku problemów ze zrzeczeniem się spadku zapraszamy mieszkańców Białołęki na porady prawne.