Prawnik dla Białołęki. Umowa dożywocia, a zachowek

białołęka, prawnik, umowa dożywocia Zawarcie umowy dożywocia polega w skrócie na przeniesieniu własności nieruchomości na określoną osobę, w zamian za sprawowanie dożywotniej opieki przez tą osobę względem właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 908 § 1 kodeksu cywilnego jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Zawarcie umowy dożywocia stwarza przesłanki do uniknięcia wypłaty zachowku potencjalnym spadkobiercom. Zgodnie z art. 991 § 1 kodeksu cywilnego zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Wartość przekazanej nieruchomości w ramach umowy dożywocia nie dolicza się jednak do substratu zachowku. Umowę dożywocia traktuje się w przeciwieństwie do umowy darowizny jako umowę wzajemną i odpłatną. Należy jednak pamiętać, iż przy umowie dożywocia należy uregulować podatek. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 stawki podatku przy umowie dożywocia wynoszą 2% wartości rynkowej nieruchomości br>
W razie potrzeby zachęcamy do konsultacji prawnych mieszkańców Białołęki oraz innych dzielnic Warszawy.