Zachowek. Prawnik wyjaśnia

białołęka, prawnik, zachowek Aby jednak zrozumieć w pełni zasady zachowku należy wpierw odnieść się do treści art. 931 kodeksu cywilnego i następnych. Zasady dziedziczenia ustawowego są bowiem zawarte w treści przepisów kodeksu cywilnego od art. 931 do 935 kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią art 931 kodeksu cywilnego w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych. Znając treść ww. przepisów można przywołać treść art. 991 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek). Warto wspomnieć, że zgodnie z art. 992 kodeksu cywilnego przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni. Dodać w tym miejscu należy, że wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Roszczenie o zachowek przedawnia się zgodnie z art. 1007 kodeksu cywilnego z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.
Każdy nasz prawnik zapewnia kompleksowe poradnictwo prawne w zakresie roszczeń o zachowek dla mieszkańców Białołęki. Kancelaria prawna prowadzi postępowania cywilne w zakresie roszczeń o zachowek. Do współpracy zespół prawników zaprasza także mieszkańców spoza dzielnicy Białołęka oraz spoza Warszawy.