Dziadkowie mają prawo do kontaktu z wnukami

białołęka, prawnik, dziadkowie-z-wnukami W każdej rodzinie może czasami dochodzić do nieporozumień. Oczywistą kwestią jest to, iż rodzice mają prawo do kontaktu z dziećmi. Zgodnie bowiem z art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Czasami pojawiają się jednak problemy z umożliwieniem kontaktu dziadkom z wnukami. Okazuje się, że w takich sytuacjach dziadkowie nie są bezsilni. Treść art. 113[6] kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje, iż przepisy niniejszego oddziału stosuje się odpowiednio do kontaktów rodzeństwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a także innych osób, jeżeli sprawowały one przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem. Dziadkom zatem w razie problemów z kontaktem z wnuczkami przysługują roszczenia o ustalenie kontaktów za pośrednictwem sądu.
Pojawiające się problemy z ustaleniem kontaktów dziadków z wnukami są rozstrzygane z udziałem naszej kancelarii prawnej. Klienci z dzielnicy Białołęka posiadający problem w tym zakresie mogą liczyć na pomoc naszego prawnika.