Odrzucenie spadku. Od kiedy biegnie termin. Prawnik dla Tarchomina

Tarchomin, prawnik, odrzucenie spadku Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego oświadczenie woli o odrzuceniu lub przyjęciu spadku powinno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Do zachowania ww. terminu wystarcza złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Brak oświadczenia spadkobiercy w ww. terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Pojęcie „dowiedzenie się o tytule powołania” należy pojmować jako stan faktyczny, z którego wynika powołanie spadkobiercy. Złożenie bowiem oświadczenia przez spadkobiercę może prowadzić do jednego z trzech rozwiązań, o których mowa w przywołanych przepisach. Podjęcie decyzji w tym zakresie może prowadzić do przyjęcia spadku wprost, przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub do odrzucenia spadku. Brak decyzji spadkobiercy w tym zakresie powoduje jedynie przyjęcie spadku. Zgodnie bowiem z art. 1015 kodeksu cywilnego, brak oświadczenia spadkobiercy co do przyjęcia lub odrzucenia spadku w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Wskazany w ustawie termin sześciomiesięczny jest jednakowy dla wszystkich spadkobierców. Jednak nie oznacza to, że termin ten będzie taki sam. Sposób jego liczenia powoduje, że ustalenie losów spadku może następować w różnej odległości czasowej od chwili otwarcia spadku.
Jeżeli posiadają Państwo wątpliwości w zakresie obliczenia terminu do odrzucenia spadku. Zapraszamy do kontaktu z nami. Prawnik udzieli Klientom z Tarchomina pomocy prawnej.