Ukryty monitoring w firmie czasami dozwolony

Białołęka, Targówek, Prawo pracy, Prawnik W dniu 17.10.2019 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, iż ukryty w miejscu pracy monitoring, w szczególnych sytuacjach może być dopuszczalny. Pracodawca, zatrudnający pracowników w Hiszpanii podejrzewając, iż w miejscu pracy dochodzi do kradzieży, zdecydował się na instalację ukrytych kamer w siedzibie firmy. Nagrania potwierdziły podejrzenia pracodawcy, zaś pracownicy zostali z pracy zwolnieni. W sądach pracy na terenie Hiszpanii pracownicy podkreślali m.in, iż nadzór wideo realizowany był z naruszeniem ich prawa do poszanowania życia prywatnego, zagwarantowanego w art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, oraz że sądy krajowe uchybiły obowiązkowi zapewnienia skutecznej ochrony tego prawa. Wyrok może mieć wpływ na treść orzeczeń z zakresu prawa pracy na terenie naszego kraju.


Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 17 października 2019 r. 1874/13 SPRAWA LÓPEZ RIBALDA I IN. PRZECIWKO HISZPANII (Wnioski nr 1874/13 i 8567/13)