Rozkład pożycia małżeńskiego z powodu choroby psychicznej

choroba psychiczna, rozwód, prawnik, białołęka Zgodnie z art. 57 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Praktyczne przypisanie winy rozkładu pożycia małżonkowi, który cierpi na zaburzenia psychiczne nie jest sprawą oczywistą. Istotne są w takim zakresie okoliczności w których osoba doznała zaburzeń psychicznych, co na nią wpływało, jaką postawę obrał drugi małżonek, czy kiedy powziął wiedzę o chorobie drugiego małżonka. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że możliwość uznania winy w rozkładzie małżonka chorego psychicznie nie jest możliwa w razie jego niepoczytalności. Jeżeli zaś małżonek ma świadomość swojej choroby, a odmawia leczenia, może zostać uznany za winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego. Z kolei małżonek, który zawiera małżeństwo z osobą choroą psychicznie, ma i powinien mieć świadomość, że będzie zobowiązany wspierać chorego małżonka w zakresie leczenia. Jeżeli nie będzie dopełniał tego obowiązku, może zostać uznany za winnego rozkładowi pożycia małżeńskiego. Inny może być efekt końcowy postępowania rozwodowego, jeżeli choroba psychiczna małżonka wystąpiła dopiero w trakcie trwania małżeństwa.
Mieszkańcy Białołęki mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie spraw rozwodowych związanych z koniecznością wykazywania winy za rozkład pożycia małżeńskiego z powodu choroby psychicznej. Prawnik jest gotowy przygotować pozew, odpowiedź na pozew, czy udzielić kompleksowego doradztwa prawnego. Klienci z dzielnicy Białołęka mogą też liczyć na reprezentację prawnika przed sądami rodzinnymi. Zapraszamy do kontaktu również mieszkańców z innych dzielnic.