Bezpłodność jako podstawa do orzeczenia rozwodu

bezpłodność, rozwód, prawnik, białołęka Oboje małżonkowie, lub jeden z małżonków czasami dochodzą do wniosku, że ich małżeństwo nie powinno istnieć. Na skutek pozwu wniesionego do sądu inicjowane jest postępowanie w oparciu o które sąd może wydać wyrok rozwiązujący małżeństwo stron. Zasadniczą przesłanką uzyskania rozwodu jest zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dodatkową przesłanką jest brak istnienia sprzeczności orzeczenia z dobrem małoletnich dzieci i zasadmi współżycia społecznego. Warto jednak dodać, iż w oparciu o art. 57 § 2 kodeksu rodzinnego sąd w postępowaniu sądowym orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. Jeżeli jeden z małżonków lub każdy z małżonków żądają orzeczenia o winie, sąd prowadzi w tym zakresie dodatkowe postępowanie. Posiadanie dzieci jest jednym z celów małżeństwa. Nie ma jednak obowiązku prawnego posiadania dzieci. Jedną z przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego może być bezpłodność. Można uznać ją za niezawinioną lub zawinioną. Zależy to od przyczyn bezpłodności i możliwości wyzbycia się jej. Jeżeli małżonek bezpłodny nie dejmuje bez uzasadnionej przyczyny terapii, można próbować przypisywać mu winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.
W przypadku potrzeby wsparcia klientów dzielnicy Białołęka, prawnicy zapraszają do kontaktu celem omówienia spotkania. Nasza kancelaria prawna jest w stanie wspomóc kompleksowo mieszkańców Białołęki w prowadzeniu sporu przed sądem w sprawie o rozwód.