Białołęka. Radca prawny dla firm oraz osób fizycznych.

W ramach prowadzonej praktyki prawniczej zespół współpracujących prawników zapewnia Klientom m.in. z dzielnicy Białołęka kompleksowego wsparcia prawnego. Kancelaria prawna jest w stanie zapewnić Klientom indywidualnym porady prawne m.in. z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, prawa administracyjnego i prawa karnego. Klientom indywidualnym z dzielnicy Białołęka nasi prawnicy poza udzieleniem porady prawnej przygotowują również odpowiednie pisma (pozwy, wnioski, zażalenia, skargi, apelacje itp). W przypadku chęci nawiązania kompleksowej współpracy osoby fizyczne mogą liczyć także na całościowe wsparcie naszych prawników w toku prowadzenia postępowania sądowego przed sądem cywilnym, administracyjnym lub karnym. Nasza Kancelaria prawna wspiera także firmy (jednoosobowe działalności, spółki cywilne, spółki z o.o.), a także wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia czy fundacje działające np. na terenie dzielnicy: Białołęka. Przedsiębiorcom każdy nasz prawnik gotowy jest zaproponować stałą lub doraźną pomoc prawną. Zakresem współpracy obejmujemy w szczególności doradztwo prawne w zakresie opiniowania i przygotowywania umów, zagadnienia związane z ochroną danych osobowych (RODO), windykację zadłużenia, udział w negocjacjach/mediacjach oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Klientom - firmom każdy nasz radca prawny może zaproponować także połączenie usług prawnych z usługami księgowymi. Te drugie wykonywane są bowiem przez prawnika posiadającego jednocześnie licencję Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Kancelaria prawna zapewnia także w razie konieczności porady prawne online.

Białołęka. Prawnik z prawa pracy. Radca prawny zaprasza na porady prawne

Białołęka, Dobry, Prawnik

Zarówno prawnik jak i każdy współpracujący z firmą radca prawny są w stanie zapewnić mieszkańcom dzielnicy Białołęka porady prawne z zakresu prawa pracy. Porady prawne mogą dotyczyć np. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Radca prawny lub prawnik sporządzą i zaopiniują także dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Każdy nasz prawnik lub radca prawny udzieli mieszkańcom dzielnicy Białołęka porady prawnej w sprawie sporządzenia odwołania od decyzji ZUS. Poza udzieleniem porady prawnej każdy nasz prawnik gotów jest bronić interesów Klienta również przed sądem pracy wszystkich instancji.

Prawnik rodzinny. Kancelaria zaprasza mieszkańców dzielnicy Białołęka

Prawnik, Białołęka, skuteczny

Każdy nasz radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego. Z tych względów chętnie udzieli on mieszkańcom dzielnicy Białołęka porady prawnej w sprawie o rozwód, alimenty lub o separację. Każdy nasz prawnik lub radca prawny chętnie wspomoże Klienta w ramach problemu związanego z pozbawieniem władzy rodzicielskiej lub ustaleniem ojcostwa. Radca prawny poleca swą pomoc w zakresie podziału majątku małżeńskiego czy w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych nie tylko dla dzieci stron. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny oferuje swoim Klientom również reprezentację przed sądem rodzinnym. Zachęcamy do współpracy także Klientów z innych dzielnic niż Białołęka.

Prawo spadkowe. Porady prawne prawnika dla Klientów z dzielnicy Białołęka.

Białołęka, Dobry, Prawnik

Każdy z naszych prawników oferuje porady prawne z zakresu prawa spadkowego. Radca prawny lub prawnik oferują pełne wsparcie i pomoc w zakresie problematyki dotyczącej uznania spadkobiercy za niegodnego, oraz udzielą porady prawnej w zakresie kompleksowej oceny sytuacji majątkowej spadkodawcy. Nasz radca prawny lub prawnik oferuje swoje wsparcie w zakresie spraw dotyczących przyjęcia spadku lub jego odrzucenia. U każdego naszego prawnika można również uzyskać porady prawne w zakresie unieważnienia lub sporządzenia testamentu. Radca prawny reprezentuje również Klientów przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Mile widziani są w szczególności Klienci z dzielnic miasta Warszawa takich jak: Białołęka.

Radca prawny i prawnik zapraszają dzielnicę Białołęka. Prawo administracyjne.

Prawnik, Białołęka

Każdy współpracujący z firmą radca prawny ma bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi. Z tych względów radca prawny może zapewnić porady prawne na wysokim poziomie. Zachęcamy do kontaktu i współpracy mieszkańców miasta Warszawa z dzielnicy Białołęka. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny może przygotować również odpowiednie wnioski, zażalenia, odwołania, lub skargi do sądów administracyjnych. Uzyskanie porady prawnej może wiązać się także z reprezentacją przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.