zespół, współpracujący, prawnicy

Prawnik dla firmy

Prawnik, radca prawny, dla firm, Białołęka, Tarchomin Kancelaria współpracuje z grupa prawników. Wszyscy prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej firm, czy też reprezentacji sądowej przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Każdy z niżej wymienionych prawników współpracuje z innymi kancelariami oraz w ramach dozwolonej prawem współpracy obsługuje pod względem prawnym firmy.

Prawnik dla każdego

Prawnik, tanio, radca prawny Radca prawny zapewnia poufność przekazywanych informacji. Każdy radca prawny i adwokat jest również ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Porady prawne jak również usługi księgowe są świadczone przez prawnika który nie jest członkiem samorządów prawniczych. Mimo to stara się on spełniać wszelkie wymogi analogicznie do wymogów radców prawnych.

Porady prawne prawnika

Kancelaria prawna, mieszkańcy, Białołęka, online Księgowa wykonująca swoje czynności również posiada ubezpieczenie OC. Usługi rachunkowe wykonywane są przez księgową z wieloletnim doświadczeniem. Firmy mogą liczyć na usługi rachunkowe na odległość w formie online. Bezpłatne informacje w zakresie cen są dostępne w cenniku usług oraz telefonicznie lub za pośrednictwem sieci Internet.Zespół współpracujących prawników

Piotr Rola - Radca prawny

radca prawny
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Podyplomowe Studia Prawa Spółek Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Tytuł radcy prawnego otrzymał po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego i wpisie na listę radców prawnych. Jest wpisany na listę arbitrów przy Sądzie Polubownym w Izbie Przemysłwo - Handlowej w Krakowie oraz na listę arbitrów przy Krajowym Sądzie Arbitrażowym w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa prawnego, które nabył podczas pracy w instytucjach administracji publicznej (samorządowej i rządowej) jak również w kancelariach prawnych i innych gałęziach sektora prywatnego. Przez wiele lat współpracował z organizacjami pozarządowymi (Fundacja "Centrum Promocji Kobiet" i Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"). Udzielane porady prawne na rzecz osób fizycznych dotyczyły szeroko rozumianego prawa cywilnego. Jako pełnomocnik procesowy dysponuje doświadczeniem w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jest członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej oraz autorem ok. 500 artykułów o charakterze naukowo-dydaktycznym. Publikował dla czasopism prawniczych takich jak: miesięcznik C.H. Beck "Nieruchomości", dziennik "Rzeczpospolita", tygodnik "Prawo przedsiębiorcy", miesięcznik "Gazeta Bankowa", dwutygodnik "Gazeta Samorządu i Administracji" oraz "Dziennik Gazeta Prawna".

Iwona Zubrzycka - Zięba - Radca prawny

radca prawny, współpracujący
Ukończyła pięcioletnie magisterskie studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Rozpoczęła i ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu adwokackiego podjęła się wykonywania zawodu adwokata. Jednym z pierwszych doświadczeń zawodowych w jej karierze jest współpraca z największą polską firmą telekomunikacyjną w Polsce. Świadcząc usługi prawne oraz obsługę prawną na rzecz tego podmiotu wykonywała jako prawnik usługi prawne m.in. z zakresu prawa telekomunikacyjnego, ochrony danych osobowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów. Posiada wieloletnią praktykę procesową, którą nabyła jako aplikant adwokacki w trakcie współpracy z kancelariami adwokackimi na terenie Warszawy. Świadczy również pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego i prawa karnego. Zapewnia także obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych również poza granicami Warszawy. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się sprawami m.in. z szeroko rozumianego prawa karnego. W ramach prowadzonej działalności prawniczej zajmuje się także sprawami cywilnymi, rodzinnymi oraz spadkowymi.

Elżbieta Kliman - Rola - Prawnik, Księgowa

prawnik, kancelaria prawna
Ukończyła pięcioletnie studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, oraz Studia Podyplomowe z zakresu finansów i rachunkowości Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku oraz studium ekonomicznego w specjalizacji - księgowość. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z siedzibą w Warszawie. Posiada wieloletnią praktykę zawodowa z zakresu prowadzenia usług księgowych, którą nabyła pracując zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Posiada licencję Ministerstwa Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (poz.50803). W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się usługami księgowymi oraz doradztwem prawnym. W zakresie księgowości specjalizuje się m.in. w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczaniu podatku VAT, CIT, PIT oraz zakładaniu działalności gospodarczej i redukcji kosztów jej prowadzenia. Udzielane przez nią porady prawne dotyczą szeroko rozumianego prawa cywilnego: prawa pracy, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym również opiniowania umów w obrocie gospodarczym. Specjalizuje się w obsłudze firm zajmujących się sektorem budowlanym. Obsługuje firmy i Klientów indywidualnych również z dzielnic Białołęka, Tarchomin, Targówek oraz Bródno.

Piotr Żurawski - Radca prawny

radca prawny, współpracujący, kancelaria prawna
Ukończył pięcioletnie magisterskie studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Po osiągnięciu pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego i uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych uzyskał uprawnienia do posługiwania się tytułem radca prawny. Jako prawnik, aplikant radcowski oraz radca prawny nabył w oparciu o zatrudnienie w organach administracji rządowej oraz współpracę z kancelariami radców prawnych bogatą praktykę procesową w zakresie prowadzenia postępowań sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Jako radca prawny posiada szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, masowego dochodzenia należności na rzecz wierzycieli oraz w zakresie świadczenia pomocy na rzecz osób fizycznych. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym w prawie gospodarczym i rodzinnym. Zajmuje się również obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Warszawa. Jest członkiem Komisji do spraw Bioetyki w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie. W ramach współpracy zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego.