Wstąpienie w stosunek najmu. Prawnik wyjaśnia

Wstąpienie w stosunek najmu, prawnik, białołęka Zasadniczo w przypadku śmierci najemcy lokalu mieszkalnego osoby spokrewnione z najemcą powinny się z tego lokalu wyprowadzić. Nie dziedziczy się bowiem prawa do najmu mieszkania. Osoby takie zatem nie będą mogły zgodnie z prawem w tym lokalu przebywać. W pewnych sytuacjach osoby faktycznie przebywające w tymże lokalu, mogą niejako przejąć prawa i obowiązki najemcy który zmarł. Nie dochodzi tutaj do dziedziczenia prawa najmu, ale do przejścia tego prawa na inne osoby na podstawie innych przepisów. Osobami, które mogą wstąpić w stosunek najmu są małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Tylko te osoby mogą nabyć prawa do najmu lokalu mieszkalnego. Konieczne jest jednak aby te osoby stale zamieszkiwały ze zmarłym najemcą do chwili jego śmierci. Zasadniczo w przypadku spełnienia wymogów ustawowych osoba wstępuje w stosunek najmu z mocy prawa. Oznacza to, że nie musi podejmować jakichkolwiek kroków, aby korzystać z nabytego prawa najmu. Jeżeli jednak właściciel (wynajmujący), kwestionuje wstąpienie w stosunek najmu, można dochodzić ustalenia tego prawa w procesie sądowym.
Zarówno najemcy jak i wynajmujący mogą korzystać z naszego wsparcia prawnego, w sytuacjach konfliktowych. Każdy nasz prawnik posiada wiedzę w zakresie procedur wstąpienia w stosunek najmu i służy pomogą również mieszkańcom z innych dzielnic niż Białołęka czy Tarchomin. Kancelaria prawna zaprasza.