Pomoc prawnika dla Białołęki w uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli

Uchylenie się od oświadczenia, Białołęka, Prawnik, Porady prawne Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia polega niejako na "odwołaniu" podjętej decyzji, która wywołuje zasadniczo skutki prawne z chwilą jej podjęcia. Czynność prawna może polegać w szczególności np. na zawarciu umowy, np. w formie pisemnej. Jeżeli do zawarcia takiej umowy dojdzie np. na skutek bezprawnej groźby, można próbować uchylić się od skutków prawnych takiej czynności. Efekt końcowy uchylenia się od skutków prawnych czynności zawartej pod wpływem groźby polegać ma na uznaniu czynności za nieważną. Zatem jeżeli np. doszło do podpisania umowy pożyczki pod wpływem groźby, można powoływać się na okoliczności wyłączające możliwość swobodnego i rozsądnego podjęcia decyzji w tym zakresie i niejako "anulować" zawartą umowę. Należy jednak pamiętać, że, aby formalnie uchylić się od takiej czynności należy złożyć drugiej stronie umowy oświadczenie w tym zakresie. W tym oświadczeniu należy dokładnie opisać okoliczności, które są przyczyną wycofania się z zawartej umowy. Dodać też należy, że oświadczenie takie powinno być skierowanie na rzecz drugiej strony umowy w formie pisemnej. Pamiętać również należy o tym, że uprawnienie do uchylenia się wygasa z upływem roku od chwili kiedy stan obawy ustał.
Nasza kancelaraia świadczy doradztwo prawne w zakresie wad oświadczenia woli i służy Klientom z dzielnicy Białołęka, Targówek, czy Tarchomin kompleksową pomocą prawną. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z prawnikami. Z naszych usług mogą korzystać również oczywiście Klienci innych dzielnic Warszawy niż Tarchomin, Targówek czy Białołęka.