Rozwody. Porady dla Klientów z dzielnicy Bródno

Bródno, Rozwód, Prawnik

Radca prawny wskaże Klientom z dzielnicy Bródno przebieg postępowania w sprawach o rozwód. Rozwód z orzekaniem o winie jest możliwy, gdy istnienią przesłanki takie jak np. zdrada, alkoholizm. Aby Sąd orzekł rozwód pewne przesłanki jak np. sprzeczność rozwodu z zasadami współżycia społecznego nie mogą istnieć. Prawnik przedyskutuje z Klientami z dzielnicy Bródno kwestie dowodowe odnoszące się do przesłanek rozwodowych i oceni szanse na uzyskanie rozwodu. Złożenie pozwu w sprawie o rozwód poprzedzone winno być spotkaniem z prawnikiem. Zobowiązany on jest przed sporządzeniem pozwu o rozwód zapoznać się szczegółowo ze stanem faktycznym oraz razem z Klientm ocenić szanse na korzystny dla niego wyrok. Uzasadnione jest także szczegółowe omówienie strategii procesowej. Radca prawny przedstawia na spotkaniu propozycję pozwu oraz wyjaśnia przebieg postępowania.