Działalność radców prawnych i adwokatów na terenie miasta Warszawa. Pomoc prawna dla dzielnicy Białołęka, Targówek, Bródno i Tarchomin.

Zarówno w Warszawie, jak i innych częściach Polski można zaobserwować nieznaczny wzrost zapotrzebowania na usługi adwokata jak i radcy prawnego. Wiąże się to być może z udostępnieniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Świadomość prawna naszych obywateli jest jednak nadal mimo to niska. Nadal istnieją problemy z odróżnieniem chociażby zawodu radcy prawnego od adwokata. Na terenie Warszawy usługi prawne świadczy ponad 3 tys adwokatów i ponad 12 tys radców prawnych. Wydaje się, że nadal bardziej rozpoznawalnym zawodem prawniczym jest adwokat. Na terenie Warszawy, być może ze względu na specyfikę rynku, wiedza co do różnic i podobieństw w zawodzie adwokata i radcy prawnego jest większa. Prawdopodobnie jest tak z powodu większego poputy na usługi prawne na terenie Warszawy i z uwagi na zwiększoną konkurencję między prawnikami. Nasza kancelaria prawna świadczy usługi prawne i księgowe przy wsparciu prawnika, radców prawnych oraz adwokatów. Na terenie dzielnic Białołęka, Bródno, Targówek czy Tarchomin nasz radca prawny oraz prawnik świadczą doradztwo prawne m.in. z zakresu: prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy czy prawa spadkowego. Porad prawnych udziela radca prawny oraz prawnik z wieloletnim doświadczeniem prawnym. Kancelaria zaprasza do kontaktu mieszkańców oraz przedsiębiorców z dzielnic Białołęka, Bródno, Tarchomin i Targówek. Do współpracy zapraszamy także mieszkańców miast takich jak Ząbki, Marki i Zielonka. Oferujemy rzetelne wsparcie prawne i księgowe oraz dobry kontakt. Współpracujemy z dobrym detektywem oraz skutecznym komornikiem. Wykonywanie zawodu radcy prawnego unormowane jest w ustawie o radcach prawnych. Początkowo radca prawny miał na celu obsługę prawną firm. Z biegiem lat uprawnienia radców prawnych zaczęły się poszerzać. Od 2007 r. radcowie prawni mogli reprezentować swoich Klientów w postępowaniach dotyczących spraw rodzinnych. Od połowy 2015 r. radcowie mogą również świadczyć sądową pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Radcy prawni mogą prowadzić samodzielną praktykę prawniczą w ramach działalności gospodarczej lub pozostawać w zatrudnieniu na umowach cywilnych lub w oparciu o umowę o pracę. Obowiązuje ich również kodeks etyki radcy prawnego zawierający zasady postępowania wobec Klientów oraz innych radców czy Organów takich jak np. Sąd. Zawód adwokata posiada starszą tradycję. Wykonywanie zawodu adwokata unormowane jest w ustawie o adwokaturze. Adwokat może prowadzić wszelkiego rodzaju sprawy. Zajmować zatem może się sprawami cywilnymi, administracyjnymi czy sprawami karnymi. Po zrównaniu się uprawnień radców prawnych oraz adwokatów zawody te mogą zasadniczo świadczyć tożsamy zakres spraw. Adwokat wykonujący usługi prawne może świadczyć je w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie jest dopuszczalne zatrudnianie adwokata w ramach umowy o pracę. Adwokat zobowiązany jest także wykonywać swoją pracę w zgodzie z kodeksem etyki. Zarówno radca prawny jak i adwokat, aby wykonywać swoją pracę, muszą skończyć studia prawnicze i zdać egzamin uprawniający do wykonywania zawodu. Dla Klientów z dzielnicy Białołęka, Targówek, Tarchomin czy Bródno prowadzimy sprawy rozwodowe, jak również obsługę prawną firm.

Należyta staranność w zawodzie adwokata i radcy prawnego. Kim jest dobry prawnik? Pomoc prawna dla mieszkańców dzielnicy Tarchomin, Bródno, Targówek i Białołęka

Świadczenie jakichkolwiek usług w sferze gospodarczej wiąże się z koniecznością dochowania należytej staranności. Tym bardziej prawnik, radca prawny, czy adwokat, zobowiązany jest do dochowania w działaniu należytej staranności w wyższym stopniu, niż inni przedsiębiorcy. Zarówno bowiem adwokat jak i radca prawny to zawody zaufania publicznego. Z jednej strony to zatem przedsiębiorcy wykonujący usługi na zasadach wolnorynkowych. Z drugiej zaś strony, radca prawny i adwokat to osoby posiadające specyficzne uprawnienia, jak i obowiązki. Adwokat i radca prawny to osoby posiadające specjalistyczne wykształcenie. Zarówno radca prawny jak i adwokat zobowiązani są do wykonywania czynności zawodowych w oparciu o podwyższone zasady etyki. Warto ponownie podkreślić, iż świadczone przez radcę prawnego lub adwokata czynności wykonywane są w interesie publicznym. Zarówno zatem obowiązujące przepisy jak i zasady etyki radcy prawnego i adwokata, zobowiązują ich do wykonywania usług w sposób profesjonalny. Taki sposób wykonywania zleceń ma na celu przede wszystkim ochronę interesów Klienta. Klient zaś może uznać danego radcę prawnego lub adwokata za godnego polecenia. Każdy świadczący swoje usługi na rynku podmiot chce mieć nadzieję, że jego usługi znajdą uznanie, a zadowolony Klient poleci go innym osobom. Adwokat, radca prawny, notariusz, komornik, sędzia czy prokurator w ramach wykonywanych czynności życzyłby sobie utożsamiania przez Klientów, Obywateli, przełożonych jako dobry, skuteczny, godny zaufania. Niejeden adwokat czy radca prawny świadcząc usługi na rzecz osób fizyczny oraz firm zadaje sobie to właśnie pytanie. Czym charakteryzuje się dobry prawnik? Jak nim być? Co zrobić, aby nim pozostać? Czy dobry, skuteczny prawnik to ten, który dochowa należytej staranności?. Kiedy można tak stwierdzić? Jak należy rozumieć ten zwrot?. Ocena należytej staranności powinna być oceniana przez zaangażowanie i dbałość o wykonywane usługi. Nie ma jednak jednego wzorca, który mógłby pomóc w ocenie sytuacji. Taki wzorzec określa się z uwzględnieniem „staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju". Ochrona zaufania do partnerów w stosunkach gospodarczych wskazuje, aby przy określaniu tego wzorca zwracać uwagę na ogólnie podzielane w danej społeczności oczekiwania w zakresie danych usług. Stąd wzorce staranności odnoszące się np. dla lekarza czy właśnie prawnika. Zasadne wydaje się tu odniesienie do zasad należytej staranności. Z reguły formułowany jest on na poziomie przeciętnej staranności, jakiej można wymagać w danej sytuacji od przedsiębiorcy. Wszakazne jest baczenie, że chodzi o wykonanie konkretnego zobowiązania w danej sytuacji. Nie tylko zatem należy uwzględnić wymagania określone treścią zobowiązania, ale także szczególne warunki ich wykonania. Wzorzec należytej staranności prawnika - radcy prawnego czy adwokata musi uwzględnić zwiększone oczekiwania co do zawodowych kwalifikacji, co do jego wiedzy i praktycznych umiejętności skorzystania z niej. Przy ocenie należytej staranności nie można brać pod uwagę spełnienia przez prawnika wyłącznie obowiązków określonych ustawą. Obok fachowych kwalifikacji od radcay prawnego czy adwokata wymaga się większego zaangażowania w działaniach podjętych na rzecz Klienta. Chodzi o większą zapobiegliwość, dokładność, w stosunku do podmiotów, które nie wykonują zobowiązania w ramach swojej działalności gospodarczej.

Dobry prawnik czy nie? Adwokat czy radca prawny? Sumienność i wiedza. Stała obsługa prawna dla przedsiębiorców z dzielnicy Białołęka, Targówek, Bródno i Tarchomin

Wykonując na przestrzeni kilku lat setki usług dla Klientów z dzielnicy Białołęka czy Targówek, Tarchomin czy Bródno twierdzimy, iż ocena należytej staranności winna uwzględniać zawodowy charakter tej działalności. Kiedy możemy uznać, że ten prawnik jest dobry, że ten prawnik nie zawiedzie? Według nas profesjonalizm prawnika wykazują przede wszystkim dwie cechy: postępowaniu zgodnym z regułami fachowej wiedzy oraz sumienność. Reprezentując konkretnego Klienta z dzielnicy Białołęka czy Targówek w sądzie, czy też udzielając telefonicznie konkretnej porady prawnej dla Klienta z dzielnicy Bródno czy Tarchomin, każdy współpracujący z nami prawnik pamięta o konieczności dochowania należytej staranności. Świadcząc usługi na rzecz Klientów z dzielnicy Białołęka, Targówek, Tarchomin czy Bródno staramy się dokładać w każdym naszym działaniu najwyższego stopnia staranności. Bardzo cenimy sobie, iż Klienci zwracają się do nas z prośbą o pomoc. Obdarzają nas przez to zaufaniem. Ważne jest zatem to, aby tego zaufania nie zawieść i aby sprostać nadziejom Klienta na korzystny dla niego efekt końcowy sprawy. Świadcząc usługi wykonujemy szereg czynności zarówno dla podmiotów gospodarczych działających na terenie dzielnic Białołęka czy Targówek, jak również dla mieszkańców dzielnicy Tarchomin czy Bródno. Opiniując każdą umowę dla naszego kontrahenta czy negocjując dla obsługiwanego podmiotu korzystne warunki umowne staramy się uzyskać w oczach Klienta ocenę dobrego prawnika. Z należytą starannością prowadzimy również sprawy dla mieszkańców. Angażujemy się w prowadzone spory rozwodowe. Analizujemy orzecznictwo dla skomplikowanych spraw o mobing. Wykonując swój zawód poprzez udzielanie naszym Klientom z dzielnicy Białołęka czy Bródno porad prawnych, świadczenie na ich rzeczy usług księgowych, sporządzając pozwy oraz inne pisma procesowe dla firm z dzielnicy Tarchomin czy Targówek pamiętamy, iż spoczywa na nas odpowiedzialność. Każdy nasz prawnik stara się doceniać to, iż obdarzono go zaufaniem. Powierzono nam prywatny problem, licząc, że uda nam się go rozwiązać. Dobry prawnik, zatem to nie tylko ktoś, kto dobrze zna przepisy prawne i zastosuje je w praktyce. Dobry prawnik to ten, który godnie reprezentuje swój zawód i przestrzega zasad etyki Ale dobry prawnik to również ten, kto wspiera Klienta w trudnej sytuacji i podchodzi do zaistniałego problemu nie tylko formalnie, lecz z empatią i zaangażowaniem dąży do dobrego dla Klienta zakończenia sprawy. Czy te cechy wystarczą, abyśmy mogli powiedzieć – ten prawnik jest dobry? Nie. W obecnych czasach, jak w każdej dziedzinie konieczny jest rozwój. Nie mowa tutaj jednak jedynie o rozwoju merytorycznym. Ważne są też inne umiejętności, od których posiadania ten dobry prawnik utrzyma się na rynku i udzieli wsparcia prawnego innym Klientom. Wyraźniej widać to w większych miastach, gdzie konkurencja jest spora. Czy jesteśmy dobrymi prawnikami? Nie sposób nam to oceniać. Z pewnością dążymy do jak najwyższych standardów w działaniu dążąc do idealnego wzorca dobrego prawnika. Dbamy o jasny i konkretny przekaz udzielanych przez nas informacji, aby były zawsze zrozumiałe dla Klienta. Z Klientem jesteśmy w bieżącym kontakcie starając się pomóc mu w najtrudniejszych chwilach. Przedstawiamy sprawy z różnych punktów widzenia, aby wskazać inne szanse na rozwiązanie sprawy. Proponujemy elastyczne godziny pracy i wynagrodzenia oraz wskazujemy jasne i czytelne zasady wynagradzania.

Ta strona używa plików cookies. Możecie Państwo dokonać w każym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.| Popular free templates at www.WebsiteTemplatesOnline.com FOTOS Selected by Freepik
Kataloog Katalog stron Katalog stron Stronę poleca Katalog SEO (radca prawny Warszawa) od 2015-01-09.