Sąd może przywrócić pracownika do pracy przed zakończeniem procesu

Białołęka, Targówek, Tarchomin, Prawo pracy, Prawnik W dniu dzisiejszym zmieniają się przepisy kodeksu postępowania cywilnego m.in. w zakresie postępowania przed sądem pracy. Zgodnie z treścią obowiązującego od dziś art. 477[2] § 2 kodeksu postępowania cywilnego uznając wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne albo przywracając pracownika do pracy, sąd na wniosek pracownika może w wyroku nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sąd pracy będzie zatem mógł na wniosek pracownika orzec o przywróceniu go do pracy aż do chwili uprawomocnienia się wyroku. Przywrócenie pracownika do wykonywania obowiązków zawodowych będzie możliwe po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz po rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem, w przypadku, gdy okres wypowiedzenia już upłynął. Pracownicy uzyskali zatem dodatkowe wspracie w sporach z pracodawcą. Pracodawcy zaś mogą spodziewać się, że część pracowników będzie skutecznie żądać przywrócenia ich do pracy już w przez sąd I instancji. Przepisy nie wskazują jakimi przesłankami ma się kierować sąd przy ocenie takiego wniosku. Wydaje się, że chodzić tu powinno o jedynie uzasadnione szczególnymi okolicznościami przypadki (np. pracownik w okresie przedemerytalnym lub kobieta w ciąży). Niejasne wydają się być także inne kwestie. Nie wiadomo do końca kto rozliczy koszty pracodawcy np. w sytuacji, gdy prawomocny wyrok wykaże brak racji pracownika w zakresie skutecznego przywrócenia go do pracy przez sąd I instancji. Budzi się także wątpliwość, jaką ilość świadectw pracy miałby wydać pracodawca pracownikowi, w sytuacji gdy sąd II instancji oddali powództwo pracownika uznane za zasadne pierwotnie przez sąd I instancji. Na te oraz inne pytania odpowiedź wskaże orzecznictwo.