Wstąpienie w stosunek najmu. Prawnik wyjaśnia

Wstąpienie w stosunek najmu, porady prawne, pozew, białołęka Osoba wstępująca w stosunek najmu po śmierci najemcy zasadniczo nie musi wykonywać żadnych czynności. Wstępuje bowiem w stosunek najmu z mocy samego prawa z chwilą śmierci najemcy. W przypadku, gdy wynajmujący nie chce zawrzeć z bliskimi zmarłego najemcy umowy najmu, osobom bliskim pozostaje skierowanie do sądu powództwa o wstąpienie w stosunek najmu. Z pozwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu mogą wystąpić osoby bliskie najemcy. Są to małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Osoby te, aby wygrać sprawę zobowiązane są przygotować i złożyć pozew wraz z wnioskami dowodowymi, którymi udowodnią m.in. to, że stale zamieszkiwały ze zmarłym najemcą do czasu jego śmierci. Jest sporo możliwości, aby wykazać ten fakt. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego wskazują na dużą dowolność w tym zakresie. Można posiłkować także zeznaniami świadków. Sądem właściwym w sprawach o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu jest sąd rejonowy według miejsca zamieszkania wynajmującego lub miejsca położenia nieruchomości. Składając pozew należy uiścić opłatę sądową. Po wygranym procesie prawomocny wyrok jest podstawą do zawarcia umowy najmu na sporny lokal.
Nasza kancelaria prawna jest w stanie przygotować pozew o wstąpienie w stosunek najmu oraz przeprowadzić postępowanie w tym zakresie przed sądem pierwszej i drugiej instancji. Nasi prawnicy działają nie tylko na terenie dzielnicy Białołęka i Tarchomin, ale również na terenie całego kraju. Kancelaria prawna zaprasza do korzystania z usług i zachęca do kontaktu.