Obsługa prawna firm w dzielnicach Bródno, Tarchomin, Targówek

W ramach stałej umowy na obsługę prawną dla osób fizycznych lub firm nasz prawnik lub radca prawny świadczy usługi prawne z zakresu wyznaczonych przez Klienta gałęzi prawa. W zamian za cykliczną, niezmienną opłatę nasz Klient uzyskuje bez dodatkowych opłat wybrany przez siebie pakiet usług o charakterze prawnym. Z usług tych za pośrednictwem prawnika może korzystać w dogodnym dla siebie momencie. Abonament prawny oraz porady prawne prawnika dostępne są dla Klienta zawsze kiedy go potrzebuje bez pobierania od Klienta dodatkowych opłat. Cykliczna i stała opłata jest znacząco niższa od opłaty pobieranej przy świadczeniu przez prawnika każdej usługi prawnej z osobna w ramach zwykłej pomocy prawnej. Żaden z naszych prawników i radców prawnych nie pobiera opłat rejestracyjnych związanych z zawarciem umowy dbając o czytelność rozliczeń.

Prawnik dla mieszkańców i firm z dzielnic Bródno, Białołęka, Tarchomin

Pomoc prawna prawnika lub radcy prawnego w ramach stałej umowy dla osób fizycznych może obejmować w zależności od potrzeb Klienta porady prawne z zakresu:prawa cywilnego (prawo konsumenckie, spadkowe, lokalowe, pracy, rzeczowe, rodzinne). Pomoc prawna prawnika w ramach abonamentu prawnego dla firm może obejmować w zależności od potrzeb sprawy z zakresu: prawa cywilnego i prawa gospodarczego. W ramach abonamentu radca prawny zapewnia Klientom między innymi: nielimitowaną liczbę konsultacji i porad prawnych (telefonicznie, mailowo, osobiście) dotyczących poszczególnych zagadnień, opiniowanie dokumentów prawnych z danych gałęzi prawa, przygotowanie dokumentów prawnych z danych gałęzi prawa. Każdy nasz prawnik zaprasza do współpracy firmy również z dzielnicy Białołęka, Targówek, Tarchomin i Bródno.

Porady prawne w dzielnicach Bródno, Targówek, Tarchomin, Białołęka

Cena pakietu obejmującego np. porady prawne z danej dziedziny jest ustalana indywidualnie dla każdego Klienta. W przypadku osób fizycznych cena abonamentu jest uzależniona od zakresu usług prawnych prawnika będących przedmiotem potrzeb Klienta oraz ilości osób zainteresowanych abonamentem prawnym (np. rodzina). W przypadku firm radca prawny lub inny prawnik uzależnia cenę abonamentu od formy prawnej działalności obrotu firmy oraz ilości zatrudnianych pracowników. Nasz prawnik i radca prawny zapewniają szybkie i rzetelne wsparcie z wielu gałęzi prawa. Każdy nasz prawnik zaprasza do współpracyfirmy również z dzielnic innych niż Białołęka, Bródno, Tarchomin i Targówek. W ramach promocji dla miesięczna i stała opłata dla jednej danej firmy zawierająca trzy porady prawne oraz przygotowanie jednego wezwania do zapłaty wynosi 100 zł brutto.

Prawo administracyjne - kompleksowe wsparcie prawnika

Każdy współpracujący z firmą radca prawny ma bogate doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego oraz w ramach postępowań przed sądami administracyjnymi. Z tych względów radca prawny może zapewnić porady prawne na wysokim poziomie. Zachęcamy do kontaktu i współpracy mieszkańców miasta Warszawa z dzielnic Białołęka, Targówek, Tarchomin i Bródno. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny może przygotować również odpowiednie wnioski, zażalenia, odwołania, lub skargi do sądów administracyjnych. Uzyskanie porady prawnej może wiązać się także z reprezentacją przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym do czego każdy radca prawny jest należycie przygotowany. Szczegóły współpracy oraz zakres pomocy Klient omawia z wybranym prawnikiem na spotkaniu.

Prawo spadkowe - testamenty, spadki, postępowania sądowe

Każdy z naszych prawników oferuje porady prawne z zakresu prawa spadkowego. Radca prawny lub prawnik oferują pełne wsparcie i pomoc w zakresie problematyki dotyczącej uznania spadkobiercy za niegodnego, oraz udzielą porady prawnej w zakresie kompleksowej oceny sytuacji majątkowej spadkodawcy. Nasz radca prawny lub prawnik oferuje swoje wsparcie w zakresie spraw dotyczących przyjęcia spadku lub jego odrzucenia. U każdego naszego prawnika można również uzyskać porady prawne w zakresie unieważnienia lub sporządzenia testamentu. Radca prawny reprezentuje również Klientów przed sądem w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Mile widziani są w szczególności Klienci z dzielnic miasta Warszawa takich jak: Białołęka, Targówek, Bródno i Tarchomin.

Prawo budowlane - opiniowanie umów oraz negocjacje

Wybrany przez Klienta radca prawny lub prawnik posiada doświadczenie z zakresu prawa budowlanego. Radca prawny lub prawnik może zatem udzielić porady prawnej w zakresie zaopiniowania, sporządzenia czy doprowadzenia do wyegzekwowania postanowień zawartych np. w umowie o roboty budowlane, o dzieło lub udzielić wskazówek w zakresie postanowień dotyczących najmu lokalu użytkowego. Od naszych prawników można uzyskać także porady prawne np. w zakresie naruszenia posiadania, zniesienia współwłasności, ustalenia wstąpienia w stosunek najmu, ustanowienia służebności, eksmisji lub zwrotu kaucji mieszkaniowej. Zespół prawników zaprasza na porady prawne mieszkańców miasta Warszawa z dzielnic Białołęka, Targówek, Bródno i Tarchomin. Zapewniamy dobry kontakt i profesjonalną pomoc.

Prawo pracy - wsparcie w postępowaniach sądowych

Zarówno prawnik jak i każdy współpracujący z firmą radca prawny są w stanie zapewnić porady prawne z zakresu prawa pracy. Zachęcamy do współpracy mieszkańców miasta Warszawa z dzielnic Białołęka, Targówek, Bródno i Tarchomin. Porady prawne mogą dotyczyć np. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, odszkodowania za mobbing, czy domagania się wynagrodzenia za wykonaną pracę. Radca prawny lub prawnik sporządzą i zaopiniują także dokumenty związane ze stosunkiem pracy. Każdy nasz prawnik lub radca prawny udzieli także porady prawnej w sprawie sporządzenia odwołania od decyzji ZUS. Poza udzieleniem porady prawnej każdy nasz radca prawny umożliwi również reprezentację przed sądem pracy.

Prawo rodzinne - sprawy o rozwód, alimenty lub separację

Każdy nasz radca prawny posiada doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego. Z tych względów chętnie udzieli on porady prawnej w sprawie o rozwód, alimenty lub o separację. Każdy nasz radca prawny chętnie wspomoże Klienta w ramach problemu związanego z pozbawieniem władzy rodzicielskiej lub ustaleniem ojcostwa. Radca prawny poleca swą pomoc w zakresie podziału majątku lub w sprawach dotyczących świadczeń alimentacyjnych nie tylko dla dzieci stron. Poza udzieleniem porady prawnej radca prawny oferuje swoim Klientom również reprezentację przed sądem rodzinnym. Każdy nasz prawnik i radca prawny zachęca do współpracy mieszkańców miasta Warszawa z dzielnic Białołęka, Targówek, Bródno i Tarchomin.

Prawo spółek - opiniowanie umów, spory sądowe

Radca prawny lub prawnik udzielą wsparcia i porady prawnej w zakresie wyboru formy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy nasz radca prawny i księgowa służą swoim doświadczeniem z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego czy gospodarczego. Wybrany przez Klienta prawnik dokona analizy projektu umowy oraz podejmie się jej negocjacji. Poza możliwością uzyskania wsparcia i porady prawnej każdy nasz prawnik proponuje zawarcie umowy na obsługę prawną. Radca prawny zapewnią także windykację prawną oraz reprezentację przed sądami. Zachęcamy do kontaktu firmy z terenu dzielnic Białołęka, Targówek, Bródno i Tarchomin.