Kancelaria prawna wspiera mieszkańców Białołęki w dochodzeniu zadośćuczynienia.

Naruszenie dóbr osobistych, Białołęka, Kancelaria prawna Zdrowie należy do dóbr osobistych,które są chronione przez obowiązujące przepisy. Przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że m.in. zdrowie pozostaje pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Jeżeli nasze zdrowie jest zagrożone, możemy żądać zaniechania naruszenia prawa, wywołującego zagrożenie naszych dóbr osobistych. Możliwe jest również żądanie dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia prawa. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia osoba pokrzywdzona może domagać się pokrycia kosztów, czy też odpowiedniej renty. Gdyby na skutek rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała doszło do śmierci poszkodowanego istnieje możliwość domagania się pokrycia kosztów leczenia i kosztów pogrzebu. Oczywiście naruszenie dóbr osobistych może skutkować również skierowaniem sprawy do sądu celem żądania odpowiedniego zadośćuczynienia za krzywdę albo zapłaty odpowiedniej kwoty na wskazany cel społeczny. Orzecznictwo wskazuje, iż żądane zadośćuczynienie nie powinno mieć charakteru symbolicznego, oraz że powinno pełnić także funkcję prewencyjną.
Kancelaria prawna wspiera Klientów również z dzielnicy Białołęka czy Tarchomin w zakresie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie i o zadośćuczynienie. Prawnicy udzielają porad prawnych oraz przygotowują pozwy o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Prawnicy reprezentują Klientów również z innych dzielnic niż Tarchomin czy Białołęka. Zapraszamy do kontaktu.