Dobry prawnik, czyli kto?. Pomoc dla Klientów z dzielnicy Białołeka, Tarchomin i Targówek

Wykonywanie każdej działalności wiąże się z koniecznością dochowania należytej staranności. Jeżeli zlecone zadanie zostało wykonane w sposób profesjonalny, danego fachowca można uznać za godnego polecenia. Każdy profesjonalnie świadczący swoje usługi na rynku podmiot liczy na to, że jego usługi znajdą uznanie, a zadowolony Klient poleci takiego przedsiębiorcę zyskując kolejnego Klienta. Podobne zasady obowiązują wśród zawodów prawniczych. Radca prawny, adwokat czy notariusz, a nawet komornik, sędzia czy prokurator w ramach wykonywanych czynności chciałby być uznany tym dobrym, skutecznym, godnym zaufania. Zespół naszych prawników świadcząc usługi na rzecz osób fizyczny oraz firm na terenie dzielnic Białołeka, Targówek i Tarchomin zadaje sobie raz na jakiś czas to właśnie pytanie. Czym charakteryzuje się dobry prawnik, taki który świadczy usługi prawne w ramach prywatnego obrotu gospodarczego.

Należyta staranność prawnika. Porady prawne dla dzielnicy Targówek, Białołęka, Tarchomin

Zasadne wydaje się nam odniesienie do zasad należytej staranności. Reprezentując konkretnego Klienta z dzielnicy Białołeka, Targówek i Tarchomin w sądzie, czy też udzielając telefonicznie konkretnej porady prawnej dla Klienta spoza Warszawy, każdy nasz prawnik, czy radca prawny zastanawia się kim jest dobry prawnik. Czy dobry, skuteczny, zaufany prawnik to ten, który dochowuje w swoim działaniu należytej staranności?. Co przez to rozumieć?. Skoro idziemy w tym (w naszej ocenie) słusznym kierunku), wydaje się właściwe odnalezienie wzorca zachowania w zakresie zaangażowania i dbałości o wykonywane usługi. Nie ma jednak jednego, powszechnie obowiązującego wzorca. Taki wzorzec należy określić z uwzględnieniem „staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju". Bezpieczeństwo obrotu i ochrona zaufania do partnerów w stosunkach obligacyjnych nakazuje, aby przy określaniu wzorca zwracać uwagę na ogólnie podzielane w danym społeczeństwie, czy określonej grupie zawodowej oczekiwania, jakie pojawiają się w stosunkach danego rodzaju. Praktyka wskazująca na wzorce zachowań typowe dla osób wykonujących określony zawód jest słuszna. Stąd wzorce staranności charakterystyczne dla lekarza, kierowcy czy właśnie prawnika. Wykonując zatem na przestrzeni kilku lat setki usług dla Klientów z miasta Warszawa uznajemy, iż ocena należytej staranności w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej musi uwzględniać zawodowy charakter tej działalności. Kiedy możemy uznać, że ten prawnik jest dobry, skuteczny, że na pomoc tego prawnika można liczyć, że ten prawnik nie zawiedzie i doprowadzi sprawę walcząc bez wytchnienia o interes Klienta? Według nas profesjonalizm prawnika powinien przejawiać się m.in. w dwóch podstawowych cechach jego zachowania: postępowaniu zgodnym z regułami fachowej wiedzy oraz sumienności. Wzorzec należytej staranności musi uwzględnić zwiększone oczekiwania co do zawodowych kwalifikacji, co do jego wiedzy i praktycznych umiejętności skorzystania z niej. Przy ocenie należytej staranności nie można brać pod uwagę dopełnienia przez prawnika wyłącznie obowiązków określonych ustawą. Obok fachowych kwalifikacji od prawnika wymaga się zwiększonego zaangażowania w podjęte działania przygotowujące i realizujące świadczenie. Chodzi o większą zapobiegliwość, rzetelność, dokładność w działaniach prawnika-profesjonalisty, w stosunku do podmiotów, którzy nie wykonują zobowiązania w ramach swojej działalności gospodarczej. Z zasady nawet od prawnika profesjonalisty nie jest więc wymagane dołożenie staranności na możliwie najwyższym poziomie. Przy ustalaniu wzorca należytej staranności prawnika w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (używa się także określenia „szczególna staranność") korzysta się z informacji zawartych w standardach formalnie obowiązujących dla określonych kierunków kształcenia, a także ze zbiorów norm formułowanych w ramach poszczególnych grup zawodowych, które określają właściwe dla danego środowiska zachowania.

Dzielnice Białołęka, Targówek, Białołeka. Wsparcie prawne.

Wzorzec należytej staranności ma charakter zobiektywizowany, określany jest najczęściej dla pewnych typów podmiotów i wykonywanych przez nie działań. Z reguły formułowany jest więc na poziomie przeciętnej staranności, jakiej można wymagać w danej sytuacji od danego podmiotu. Zawsze jednak konieczne jest uwzględnienie, że chodzi o wykonanie konkretnego zobowiązania w danej sytuacji. Oznacza to, że nie tylko należy uwzględnić pewne szczególne, odbiegające od przeciętnych, wymagania określone treścią zobowiązania, ale także szczególne warunki ich wykonania. Uprawnione jest odwołanie się do ogólnego wzorca należytej staranności w profesjonalnym obrocie handlowym: wzorca starannego przedsiębiorcy. Wzorzec taki musi uwzględniać szczególną zdolność przewidywania, zapobiegliwość i rzetelność (sumienność) w sposobie działania profesjonalisty oraz duże wymagania w zakresie jego wiedzy i umiejętności praktycznych (fachowość). Wykonując swój zawód poprzez udzielanie naszym Klientom z miasta Warszawa porad prawnych, świadczenie na ich rzeczy usług księgowych, sporządzając dla nich pozwy oraz inne pisma procesowe czy reprezentując ich interesy w sądzie pamiętamy, iż spoczywa na nas odpowiedzialność. Każdy nasz prawnik stara się doceniać to, iż obdarzono go zaufaniem. Powierzono mu prywatny problem, licząc, że uda nam się go rozwiązać. Dobry prawnik, zatem to nie tylko osoba, która dobrze zna przepisy prawne i umie je stosować w praktyce. Dobry prawnik to człowiek, który przestrzega zasad etyki i godnie reprezentuje swój zawód. Ale dobry prawnik to także osoba, która potrafi wesprzeć Klienta w trudnej sytuacji i podejść do zaistniałego problemu nie tylko formalnie, jak do kolejnej sprawy, lecz z empatią i zaangażowaniem zamierza walczyć o dobry dla Klienta wynik sprawy. Czy te cechy wystarczą, abyśmy mogli powiedzieć – ten prawnik jest dobry? Nie. Obecnie, jak w każdej dziedzinie konieczny jest rozwój. Ale nie chodzi tutaj tylko rozwój merytoryczny – to dość oczywiste. Istotne są tutaj także inne umiejętności, od których nabycia ten dobry prawnik utrzyma się na rynku i pomoże coraz większej ilości Klientów. Dość wyraznie widać to w większych miastach, takich jak np. Warszawa. Czy jesteśmy dobrymi prawnikami? Nie sposób nam to oceniać. Z pewnością dążymy do jak najwyższych standardów dbając o doścignięcie idealnego wzorca dobrego prawnika. Dbamy o jasny i konkretny przekaz udzielanych przez nas porad. Jesteśmy z naszym Klientem na bieżąco, starając się pomóc mu w najtrudniejszych chwilach, gdy tylko będzie potrzebował pomocy. Staramy się przedstawić sprawę z różnych punktów widzenia, aby wskazać alternatywne rozwiązania problemu. Proponujemy elastyczne godziny pracy i wynagrodzenia. Dbamy o jasne i czytelne zasady wynagradzania.